تفاوت ویروس، کرم و تروجان

مقدمه
ویروس‌ها، کِرم‌ها و تروجان‌ها در دسته‌ای از برنامه‌های مُخرب رایانه‌ای با نام بدافزارها طبقه‌بندی می‌شوند. بدافزار و کُد مخرب به نرم‌افزارهایی گفته می‌شود که با انگیزه‌هایی همچون آسیب رسانی، اختلال و سرقت طراحی شده‌اند. بدافزارها ممکن است برای دستیابی به اطلاعات و یا تخریب داده‌ها مدام در حال جابجایی و گسترش باشند و مأموریت دارند تا با نفوذ به شبکه‌ها و سامانه‌های میزبان، آنها را ادامه خواندن تفاوت ویروس، کرم و تروجان