تنظیمات زبان فارسی برای نمونه‌ها در اِس‌کیواِل سرور

همان‌طور که می‌دانید اِس کیو اِل سرور بانک داده‌ی قدرتنمد مایکروسافت است. به‌طور پیش‌فرض تنظیمات collation در هنگام نصب اِس کیو اِل سرور برای زبان انگلیسی آمریکایی (U.S English) پیش‌بینی شده است. اما با توجه به اینکه کاربردها و نرم‌افزارهای متفاوت برای تعامل با کاربرانی با زبان‌های محاوره‌ای متفاوت طراحی و ساخته می‌شوند ممکن است نیاز باشد تا این تنظیمات پیش‌فرض را متناسب با زبان مورد نیاز خودمان در سیستمِ در حال توسعه تغییر دهیم. برای مثال توسعه دهندگان نرم‌افزارهای فارسی نیاز دارند تا اطلاعات مورد نیاز کاربران فارسی زبان خود را به همان زبان فارسی ذخیره، جستجو و بازیابی کنند. ادامه خواندن تنظیمات زبان فارسی برای نمونه‌ها در اِس‌کیواِل سرور